Pierwszy raz w charakterze leadera 1980r.

Pierwszy raz w charakterze leadera 1980r.