Pierwszy występ z własnym kwartetem 1978r.

Pierwszy występ z własnym kwartetem 1978r.